browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bank pomysłów

 

 ludzie

 

Wspólne działanie – lokalne zaangażowanie 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku dostał się do III edycji prestiżowego programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, który realizuje Narodowe Centrum Kultury.

Projekt jest dwuetapowy: pierwsza część to zdiagnozowanie potrzeb kulturalnych oraz  konkurs na działania kulturalne, artystyczne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, edukacyjne, oddolne itp.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych z terenu miasta i gminy Osiek. Swoje projekty zgłaszać mogą: osoby prywatne, grupy nieformalne, firmy, instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty zainteresowane. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 8 do 30 czerwca 2014 roku drogą mailową (mgokosiek@mgokosiek.pl) lub osobiście: M-GOK w Osieku, ul. Wolności 16.

W ramach konkursu dofinansowanych może zostać od 3 do 7 projektów (na kwotę łącznie 22.000 zł), które mogą być realizowane od 28 sierpnia do 16 listopada 2014 roku. Wybór projektów do realizacji dokonany zostanie przez niezależną komisję powołaną przez organizatora. 

W ramach w/w programu M-GOK w Osieku serdecznie zaprasza każdego mieszkańca miasta i gminy Osiek do wzięcia udziału w konkursie na organizację projektów kulturalnych. Pragniemy pomóc w realizacji pomysłów, po to aby wspólnie działać lepiej – przyłącz się do nas!

                            Czekamy!

M-GOK w Osiek, ul. Wolności 16, 28-221 Osiek, tel. 15 867 12 94,

e-mail: mgokosiek@mgokosiek.pl

 

REGULAMIN

Formularz_na_organizacje_pomyslu_kulturalnego

NCK_dom-kultury-plus_kolor-RGB logo_nck