browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Cyfrowy Senior” 2020

 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osieku rozpoczęła realizację projektu Cyfrowy Senior.

Są to darmowe szkolenia prowadzone przez doświadczonego trenera.

Powstały dwie grupy po 6 osób. Realizacja projektu potrwa do końca maja.