browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Cennik usług

 

 

 

Cennik usług

Informujemy, że od dnia 01.09.2023 r. zmianie uległa wysokość opłat za zajęcia:
Oplata za miesiąc zajęć muzycznych / wokalnych wynosi 100 zł.
W przypadku gdy na zajęcia uczęszcza drugie lub kolejne dziecko z rodziny odpłatność miesięczna wynosi 90 zł.
Opłaty należy wpłacać z góry do 10-go każdego miesiąca. Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie M-GOK lub w formie przelewu na konto nr: 56 8517 0007 0070 0000 0723 0001 – tytułem: imię i nazwisko – opłata za zajęcia muzyczne.
Dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny zapewniamy 10% zniżki za udział w zajęciach. Zniżka obowiązuje po okazaniu Karty Dużej Rodziny.

Opłata za godzinę zajęć artystyczno – plastycznych 10 zł

Dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny zapewniamy 10% zniżki na udział w lekcjach gry na instrumentach oraz zajęciach artystyczno – plastycznych.