browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

11 listopada (2011)

Pro Patria – za ojczyznę, dla ojczyzny…

Koncert Jesienny z okazji 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Podczas Święta Niepodległości 11 listopada, każdy kto czuję się Polakiem i patriotą mógł zamanifestować swoją narodową przynależność. Niektórzy z nas spotykali się na wiecach i pochodach, niektórzy wywieszali flagi, a jeszcze inni przybyli do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, aby w kulturalny sposób podkreślić swoją pamięć o tym ważnym, narodowym święcie.

Tego właśnie wieczoru, osiecki dom kultury zorganizował Koncert Jesienny z okazji 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Artyści z Filharmonii Świętokrzyskiej w składzie: Anna Kustra – narrator, Katarzyna Sroka – pianino, Marzena Malecka – śpiew, Szymon Kustra – wiolonczela, zaprezentowali dzieła polskich kompozytorów, które w ścisły sposób mają związek z polską historią walki o niepodległość. Koncert rozpoczął się odśpiewaniem na stojąco „Roty”. W tak podniosłym nastroju zebrani na koncercie pozostali już do końca.

Publiczność mogła usłyszeć kompozycje Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego czy Wojciecha Kilara. Między utworami prowadząca koncert recytowała wiersze poetów polskich, zaangażowanych w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Podczas godzinnego koncertu widzowie odbyli sentymentalną podróż po burzliwych drogach naszej ojczyzny, która po 123 latach odzyskała swą wolność.

Na zakończenie artyści wraz z zebraną publicznością odśpiewali, przy muzycznym akompaniamencie, kilka legionowych pieśni. Budujący jest fakt, iż na koncercie pojawiła się grupa młodzieży, która w ten sposób postanowiła spędzić ten odświętny wieczór. Miejmy nadzieję, że ten czas, który poświęcili zaowocuje patriotyczną postawą.

Wśród zebranych dało się zauważyć także radnych miejskich i powiatowych, którzy niejako „z obowiązku” powinni dawać przykład społeczeństwu do patriotycznych działań.

Dużą grupę stanowili także okoliczni emeryci i renciści, którzy nierzadko poświęcali swe życie i zdrowie w walce o wolności ojczyzny.

Koncert zebrał kilkadziesiąt osób, które swą obecnością zamanifestowały dumę z bycia Polakami. Mam nadzieję, że ci którzy nie pojawili się na tym szczególnym wydarzeniu, w inny sposób zasygnalizowani swoją patriotyczną postawę.

I tak jak kiedyś nasi przodkowie ginęli za ojczyznę, tak my teraz powinniśmy dla ojczyzny pamiętać o ich ofierze i w szczególny sposób dawać wyraz swej polskości, aby ich ofiara nie poszła na marne.

Tekst: Jacek Piwowarski

Zdjęcia: Norbert Kicińśki, Jacek Piwowarski