browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zakup sprzętu

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury zakupił nowy sprzęt. Zakupu dokonano w ramach zadania „Zakup sprzętu estradowego na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku”.

Zakupiono: system nagłaśniający, zestaw czterech mikrofonów bezprzewodowych, mikser cyfrowy, case na mikser, stagebox cyfrowy, kabel mobilny, komputer mini PC, monitor dotykowy i case na komputer.  Sprzęt zakupiono w ramach programu „ Infrastruktura domów kultury 2020”. Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  Całkowity koszt zadania: 52562,90 zł. Dofinansowanie z MKiDN : 38800,00 zł, wkład własny: 13762,90 zł.