browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kadra

Dyrektor

mgr Justyna Mikus

Instruktor muzyki

mgr Paweł Łach

specjalista d/s promocji i organizacji imprez

Beata Król

Główny księgowy

inż. Justyna Januszewska

Referent

Ilona Lasota

Pracownik gospodarczy

Małgorzata Dojka