browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wieści Osieckie Kontakt

 

redaktor naczelny: Katarzyna Kunowska, telefon: 15 640 41 19

@: gazeta@mgokosiek.pl

Redakcja: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku

ul. Wolności 16

28-221 Osiek

tel/fax 15 867 12 94

 

Zainteresowanych opublikowaniem artykułu prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym lub redakcją gazety.

Gazeta będzie publikowana jako kwartalnik.