browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Podsumowanie projektu „Razem działamy – lokalnie korzystamy”

Miejsko – Gminnym Ośrodek Kultury podsumował realizację projektu „ Razem działamy – lokalnie korzystamy”

W dniach od 1 marca do 30 listopada 2020 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury             w Osieku realizował na terenie naszej gminy projekt „Razem działamy – lokalnie korzystamy”. Realizację projektu dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020.

Projekt realizowany był w dwóch etapach:

Pierwsza część zadania to badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców 6 miejscowości z terenu gminy Osiek: Suchowola, Pliskowola, Bukowa, Długołęka, Lipnik, Kąty. W ramach tej części zadania wyłoniono również do realizacji 6 inicjatyw lokalnych.

Druga część zadania to realizacja 6 inicjatyw lokalnych:

  • Spektakl „ Gwałtu , co się dzieje!” – Stowarzyszenie   „ Osieczanie”
  • „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – ekologicznie , muzycznie  i artystycznie w Osieku – Koło Gospodyń Wiejskich „Teraz My” w Osieku
  • „Śpiewamy dla Świętego Jana Pawła II” – Koło Gospodyń Wiejskich w Niekrasowie
  • „Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości – Suchowola artystycznie i historycznie” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Suchowola „Wszyscy Razem”
  • „Rodzinne warsztaty krawieckie” –  Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli
  • „Energicznie na obcasach” – sołtys wsi Bukowa

26 listopada 2020 roku odbyło się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku spotkanie podsumowujące realizację projektu. W spotkaniu udział wzięli pracownicy M – GOK w Osieku, animator Narodowego Centrum Kultury – Ligia Jaszczewska oraz przedstawiciele zrealizowanych inicjatyw.  Była to rewelacyjna okazja do podsumowania zrealizowanych działań.