browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mikołajki 2015

     06.12.2015 r. M-GOK  gościł najmłodszych i ich rodziców na Mikołajkach. Rozpoczęliśmy spektaklem „Królewna Śnieżka” w wykonaniu aktorów z Teatru Art-Re z Krakowa. Bajka uczy, że warto pomagać innym i przestrzega przed łatwowiernością w stosunku do obcych. Dzieci bardzo chętnie brały udział
w zabawie, a po przedstawieniu  od Mikołaja dostały słodkości.

[nggallery id=59]