browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

11 listopada 2017

 

 

   Święto niepodległości z pewnością nie jest zwykłym dniem, dlatego w  Miejsko-Gminnym Kultury w Osieku 11 Listopada o godz.16.00 odbył się koncert pieśni patriotycznych pt ”Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu Agencji Artystycznej RoMa.

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na 123 lata utraciła ona niepodległość. Zaborcy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy, Rosja – podzielili między siebie polską ziemię, a Polakom chcieli narzucić swoją kulturę, język i religię.

Nasz naród nie poddał się. Każde pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych wartości.

O tym wszystkim przypomnieli nam artyści z Krakowa.