browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

11 listopada 2013

   

    Dla uczczenia Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości – dnia 11 listopada o godz.16.00  M-GOK  w Osieku zorganizował występ Filharmonii  Świętokrzyskiej.

Pieśni i teksty o wolności były nie tylko wspomnieniem, ale i przesłaniem dla młodych Polaków, że „Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność” – Jan Paweł II.

    Licznie przybyli mieszkańcy gminy mogli   uzupełnić swoją wiedzę historyczną o tym wyjątkowo ważnym dla nas święcie. Było wiele wzruszeń i podniosłych chwil.